Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny

Ve středu 8. listopadu byla slavnostně otevřena komplexně zrekonstruovaná školní kuchyně a jídelna Fakultní základní školy Brdičkova v Praze 13. Celková investice ve výši 43 mil. Kč posloužila na moderní vybavení odpovídající současným trendům. Rekonstrukční práce pro městskou část Praha 13 prováděla dodavatelská firma Z+D. Symbolickému přestřižení pásky byl přítomen starosta Prahy 13 David Vodrážka společně s primátorkou hl. města Prahy Adrianou Krnáčovou, zástupkyní starosty pro oblast školství Marcelou Plesníkovou a místostarostou Pavlem Jarošem.

Fakultní základní škola Brdičkova včetně kuchyně a jídelny byla otevřena 1. září 1986. Provoz se po celou dobu zajišťoval na maximum i přesto, že počet dětí ve škole brzy přesáhl původně plánovanou kapacitu. Stárnutí vybavení a jeho postupné opotřebení vedlo v průběhu let k několika havarijním situacím. Technologie, která byla v kuchyni používána od poloviny 80. let, navíc přestala odpovídat současným náročným normám. Například v kuchyni vůbec nebyla zavedena v dnešní době už naprosto samozřejmá separace tuků z odpadních vod.

Projekt rekonstrukce a modernizace kuchyně byl připraven již před mnoha lety, ale nepodařilo se na něj získat dostatek financí, proto byl odložen a situace se postupem času stala z provozního hlediska značně kritickou. „V letošním roce se nám podařilo za přispění Magistrátu hl. m. Prahy zajistit potřebné finanční příspěvky, proto jsme mohli 1. července zahájit dlouho očekávanou rekonstrukci,“ zdůraznila Marcela Plesníková, zástupkyně starosty. „Jsem velmi ráda, že mohlo být vybudováno zařízení, které je vybaveno nejmodernějšími technologiemi a odpovídá tak současným trendům,“ dodala místostarostka. „Vzhledem k pokračujícímu nárůstu počtu obyvatel se dlouhodobě snažíme navyšovat kapacity ve vzdělávacích zařízeních v naší městské části,“ řekl starosta Prahy 13 David Vodrážka. „S tím samozřejmě souvisí nutnost navýšit kapacitu také v jídelnách. Navíc je nutné kuchyně, které pro žáky vaří, modernizovat v souladu se současnými trendy v této oblasti. Jídelna a kuchyně FZŠ Brdičkova dlouhodobě neodpovídala standardům, proto byl tento krok opravdu nevyhnutelný. Jsem rád, že se nám podařilo vše dotáhnout do zdárného konce,“ dodal starosta.

Eva Libigerová