Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Lípa svobody a osudové osmičky

V rámci oslav 100. výročí založení samostatného Československa se ZŠ Janského zapojila do celorepublikového projektu Stromy svobody. Na ni pak navázala vlastním celoškolním projektem Osudové osmičky. Akci slavnostně uvedli žáci zasazením „Lípy svobody“. Patronem celé akce se stala místostarostka Marcela Plesníková. Součástí slavnostního aktu bylo také uložení pouzdra s poselstvím našich tříd pro budoucí žáky, které se možná přesně za 100 let otevře. Ihned po zasazení Stromu svobody se celá škola pustila do celoškolního projektu, který připomněl nejdůležitější roky naší země s osudovým číslem 8. Ten vyvrcholil prezentací pro rodiče a širokou veřejnost. Celá akce připomněla nejen největší osudové zvraty v našich dějinách, významné úspěchy i malá vítězství velkých lidí, ale opět podpořila rozvíjející se projektovou výuku a moderní vyučovací metody založené na jedinečném programu Začít spolu.

Jan Havlíček, ředitel školy