Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

prosinec 2018
ročník XXVIII

Uzávěrka příštího čísla: 3. 12. 2018 Distribuce: 21. – 28. 12. 2018

Vánoční obdarovávání
Vánoční obdarovávání

Slyšel jsem vyprávět příběh, v němž do jednoho kláštera zavítala skupinka hostů. Byli přijati v mnišské jídelně, které se říká refektář. Když skončila skromná večeře jeden obzvláště starý mnich, který musel být v klášteře už pěknou řádku let, začal obcházet hosty, aby jim nabídl vodu. A všichni jej odmítli, protože jim přišlo nepatřičné, dokonce se cítili celí nesví z toho, že nejstarší mnich, který by měl být všemi opečováván, dělá práci sluhy.

celý článek
Jak na Nový rok, tak po celý rok
Jak na Nový rok, tak po celý rok

Anglie má svůj kanál La Manche, Hawaii nejslavnější triatlonový závod Ironman, Himálaje nejvyšší horu světa Mount Everest, Řecko má Olympii a Česká republika poslední závod v Evropě a možná i na světě (dle časového posunu) v kalendářním roce a zároveň první v roce následujícím – pražský Půlnoční silvestrovsko–novoroční Běh metropole.

celý článek