Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Národní potravinová sbírka

V sobotu 10. listopadu se Farní charita Stodůlky zapojila do Národní potravinové sbírky, a to v hypermarketu Albert v Galerii Butovice. Díky štědrosti dárců jsme dostali 2 714 kg potravin a drogistického zboží, které rozdělíme lidem v nouzi – zejména seniorům, rodinám ve finanční tísni a lidem bez domova.

Velký dík patří všem dobrovolníkům, kterých se za celý den na zajištění zdárného průběhu vystřídalo čtyřiačtyřicet. Velkou skupinu z nich tvořili studenti z Gymnázia Jaroslava Heyrovského. Jim a také vedení jejich školy děkujeme za zájem a podporu akce. Upřímně všem děkuji za štědrost a za pomoc.

Helena Ryklová, ředitelka Farní charity Stodůlky