Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Veřejná sportoviště obnovena

Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 13 přijal na rok 2017 dotaci 9 mil. Kč v rámci Celoměstských programů podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze. Díky této významné částce od Magistrátu hl. m. Prahy bylo možné pokračovat v obnově sportovních hřišť pro neorganizovaný sport a tělovýchovu. Vlastní realizace proběhla s ohledem na klimatické podmínky až v letošním roce. Jde o celkové rekonstrukce třech sportovních hřišť a dokončení jednoho sportovního povrchu. Stávající sportoviště v lokalitách Nové Butovice a Velká Ohrada byla opatřena moderním pryžovým povrchem s grafikou pro míčové hry i další sportovní využití (skok do dálky, nácvik motorických dovedností pro nejmenší děti apod.). Pryžový povrch je bezpečnější než asfalt a tlumí nárazy. Byly zde instalovány nové sportovní prvky na posílení či protažení organizmu a také nový mobiliář (odpadkové koše a lavice na odpočinek či odkládání věcí). V rámci dotace bylo opraveno také kovové oplocení. V současné době je projekt ukončen a hřiště jsou otevřena veřejnosti. Jsou využívána převážně k míčovým hrám dospívající mládeže, ale i v rámci tělesné výchovy dětí a mládeže při venkovních aktivitách.

Dana Céová, OŽP