Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

1994: Nový znak a řada návštěv

Hlavní událostí roku 1994 bylo pro městskou část Praha 13 udělení nového znaku a praporu. „Předání těchto základních městských atributů proběhlo 13. května v budově sněmovny za účasti řady významných osobností a několika desítek starostů měst a obcí z celé České republiky,“ napsal magazín STOP. Znak, ve kterém je na zeleném poli stříbrná zeď a nad ní zlatá mušle, připomíná minulost i současnost městské části. Zeď symbolizuje současná sídliště, zelená barva původní zemědělskou povahu oblasti a mušle je atributem sv. Jakuba, patrona kostela ve Stodůlkách.
Kromě této slavnostní akce se Praha 13 mohla tento rok pochlubit i řadou zajímavých návštěv. Ta první proběhla už v sobotu 9. dubna, kdy osmnáct stodůleckých farníků přijalo z rukou pražského arcibiskupa Miloslava Vlka svátost biřmování, tedy křesťanské duchovní dospělosti. „Při slavnostním obědě, uspořádaném na faře, předal arcibiskup starostovi Petru Bratskému písemné poděkování s vyjádřením vděčnosti za obětavou práci pro stodůleckou farnost,“ stojí ve zpravodaji.
O měsíc později navštívil městskou část další významný host – ministr kultury Pavel Tigrid. „V doprovodu starosty a jeho zástupců si nejprve prohlédl dvě mateřské školy v Podpěrově ulici, kde mu děti zazpívaly ukázky písní z pásma ke Dni matek a předaly mu drobné dárky,“ informoval STOP. Poté ministr navštívil také ZŠ Otokara Chlupa, kde si prohlédl výzdobu tříd a učební pomůcky, které si místní učitelky samy vyrobily. „Následovala prohlídka galerie Luka, kde si pan ministr zakoupil v přilehlém obchůdku na památku vázičku,“ popsal starosta Petr Bratský.
Zajímavé hosty přivítali 15. června i v základní škole v ulici Mládí. Na premiéru videofilmu, který natočili žáci osmých tříd v rámci výuky angličtiny, se přišli podívat velvyslanec Spojených států Adrian A. Basora s manželkou Paulinou. „Návštěva i premiéra měly velký úspěch a zprávu o této události odvysílala i Česká televize,“ stojí ve STOPu.
Nejvýznamnější návštěva ale přišla až po prázdninách. Na prvňáky ze ZŠ v Chlupově ulici se 1. září přišel nečekaně podívat prezident republiky Václav Havel. „Na jeho dotaz, kdo z žáků by se chtěl v budoucnu stát prezidentem, se bez většího zaváhání přihlásili Marek s Honzou, které Václav Havel následně pozval na Hrad, aby je se svým úřadem seznámil podrobněji,“ napsal Stodůlecký zpravodaj. Vzácného hosta pak provedla po škole ředitelka Blanka Janovská. Prohlídku přitom doplnila výkladem o nově zaváděném systému výuky, který umožňuje diferencovaný přístup k žákům. V listopadu začalo podle plánu jezdit metro z Nových Butovic až na Zličín a konaly se také druhé komunální volby. Starostou městské části byl opět zvolen Petr Bratský.

Robert Šimek