Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Bezpečí na internetu

V rámci projektu O2 Chytrá škola, do kterého je naše 4.A ZŠ Mohylová zapojena, se konalo již několik setkání s patrony tohoto projektu. Ve čtvrtek 7. listopadu se děti zábavnou formou seznámily s digitálními tématy, pravidly a očekáváními, které mají od svého života s internetem a technologiemi. Společně vytvořily poster Jsme chytrá 4.A. Navzájem si sdělily své zkušenosti s používáním „chytrých zařízení“, a také sestavily společnou cestu za novými poznatky a zkušenostmi. Na toto setkání navázal podvečer nad digitálními tématy s rodiči, kde se dozvěděli o možnostech, ale i nástrahách virtuálního světa.

Martina Tomanová