Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Dvacátá Tříkrálová sbírka

Ve dnech od 1. do 12. ledna můžete v ulicích (nejen) Prahy 13 potkávat koledníky Tříkrálové sbírky. Farní charita Stodůlky, která má tuto akci v naší lokalitě na starosti, díky sbírce podporuje děti ze sociálně slabších rodin. Hradí jim doučování, školní pomůcky a aktivity, výuku hry na hudební nástroje apod. Vedle toho pomáhá pečujícím, kteří se starají o své nemocné či staré blízké. Přijměte upřímné poděkování za podporu Tříkrálové sbírky v uplynulých letech a zachovejte jí, prosím, svou přízeň i při sbírce následující. V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte obrátit na Farní charitu Stodůlky. S díky a s přáním všeho dobrého v novém roce za Farní charitu Stodůlky.

Helena Ryklová