Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zážitek pro posluchače i interprety

V úterý 5. listopadu se v Domově pro seniory Zity Kabátové uskutečnil koncert flétnového souboru při Fakultní základní umělecké škole Hudební a taneční fakulty AMU v Praze. Flétnový soubor pod vedením paní učitelky Simony Bárové zahrál známé písně od Jaroslava Ježka, Národní písně v úpravě Petra Čejky, Uherský tanec Johannese Brahmse, Radeckého pochod od Johanna Strausse st., jakož i Pizzicato polku, kterou složil Johann Joseph Strauss. Klientům domova se líbily i moderní písně od skupiny Beatles, speciálně píseň Yesterday, na kterou měli hezké vzpomínky.
Zážitek z koncertu ještě dlouho bude rezonovat, jak v účinkujících, tak i ve vnímavém publiku. Tento koncert byl věnován obyvatelce domu seniorů paní Anně Osičkové, která oslavovala právě v ten den krásných devadesát let. Přejeme paní Osičkové, jakož i všem klientům Domova pro seniory Zity Kabátové hodně zdraví a aby každý den byl pro ně skvělý, tak jako se zpívá ve skladbě Luise Armstronga – Wonderful World, která zazněla na konci koncertu.

Zlata Heczková