Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Kapři, štiky, plotice...

V polovině října se začal pozvolna v Centrálním parku vypouštět Stodůlecký rybník. Ptáte se proč? Již po šestnácté se chystal na tradiční velký výlov ryb. V pátek 18. října vpodvečer začali členové Českého rybářského svazu z Jinonic rybník tzv. strojit. V překladu to zname ná mimo jiné natažení sítí a příprava kádí s vodou pro výlov ryb. Ten se naplno rozběhl v sobotu kolem sedmé hodiny ranní, kdy rybáři začali „sklepávat“ ryby na síť. Následně proběhl samotný výlov. Letos se vylovilo asi 600 kg kaprů a necelých 300 kg bílých ryb. Obvykle je výlov spojen také s prodejem ryb. Stejně tomu bylo i letos.

Vylovené ryby se přestěhovaly částečně do Nepomuckého rybníka a část jich byla vypuštěna do Vltavy. Tak zvané přebytky mohou pak být nabídnuty k prodeji.

Některé ryby se po opětovném napuštění Stodůleckého rybníka vrátí zpět domů. Zároveň tam budou nasazeny i ryby nové.

Počasí rybářům přálo a tak hlavně děti měly o zábavu postaráno. Kluky i holky fascinoval pohled na kapry, kteří se mrskali v obrovských kádích, ale nejlepším zážitkem pro ně bylo, když každou chvíli některý vyskočil a plácal se na rozbahněné zemi. Hned jej začali pohotově zachraňovat.

Co dodat závěrem? Na shledanou opět za rok při výlovu mezi paneláky. Bude to už po sedmnácté.

Michala Králová