Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Nilský kříž

V listopadu se v areálu Domu sociálních služeb objevil zčistajasna kříž. Je přibližně 3 metry vysoký a je vyroben z drátů z odepsaných drátěných přepravek, kterými se pečovatelskou službou převáží seniorům do jejich bytů jídlo v jídlonosičích.
„Bylo nám líto zbavovat se tolika železa, resp. železných drátů a nechat je sešrotovat, a tak nás napadlo z nich něco vyrobit. Něco symbolického. Aby to třeba i někoho oslovilo. A tak vznikl tento kříž, jehož tvar je nositelem starobylé symboliky. Jde o Nilský kříž (nazývaný též Kříž života), který je vlastně egyptský hieroglyf Anch, znamenající život. Kříž symbolizoval pro Egypťany jak život pozemský, tak život věčný. V době šíření křesťanství převzali symbol koptští křesťané žijící v Egyptě. Chtěli jsme ukázat, že z věci, která již dosloužila, může vzniknout věc nová, jiného významu a užití. Pro pracovníky ve Středisku sociálních služeb a pro jejich práci znamená kříž hlavně životní optimizmus a pomoc druhým. Že jejich práce a péče o seniory je smysluplná, protože jim pomáhá užívat si důstojně života i ve stáří. A proto jsme tady ve středisku postavili tento kříž,“ vysvětluje Jiří Mašek, ředitel Střediska sociálních služeb Prahy 13.
Kříž života by měl do budoucna obrůst břečťanem a celý se ozelenit. Pro středisko ho vyrobil pan František Andres ml., umělecký kovář z Jíloviště u Prahy. A nezbývá, než mu za jeho práci jenom moc poděkovat.

Eva Černá