Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Tříkrálový koncert v Lukáši

Středisko sociálních služeb Prahy 13, Klub seniorů I a dětské sbory Klíček a Notečka při Fakultní ZŠ Mezi Školami zvou seniory na tradiční Tříkrálový koncert. Ten se uskuteční v pondělí 13. ledna od 14.15 hod. v Klubu seniorů v Domě sociálních služeb Lukáš, v Trávníčkově ulici 1746. Kašpar, Melichar, Baltazar byla mýtická jména tří mudrců – odtud se vžili „Tři králové“, kteří spolu putovali z jihu do místa narození Ježíše Krista v Betlémě a donesli mu dary – zlato, kadidlo a myrhu. Pojďme si je připomenout a společně s dětmi si zazpívat koledy. Třeba Koleda, koleda Štěpáne nebo My tři králové jdeme k vám, a symbolicky se tak rozloučit s vánočními svátky.

Jiří Mašek, Středisko sociálních služeb Prahy 13