Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

O neslyšící dalmatince

Prostřednictvím interaktivního programu O neslyšící dalmatince se více než stovka žáčků ze třech mateřských škol v Praze 13 dozvěděla o tom, že mezi námi žijí také děti, kterým chybí jeden ze základních smyslů – sluch. Přesto se mohou naučit všechno, co umějí jejich vrstevníci, a možná mnohem víc.
Děti si vyslechly pohádkový příběh o neslyšícím pejskovi, pěkně si „zařádily“ se šaškem v cirkuse, jako lvi proskakovaly obručí, zahrály si na krasojezdce, pomohly strašlivé čarodějnici s léčivým lektvarem a naučily se také několik znaků pro zvířátka. Na závěr nasadily dalmatince sluchadlo a rozloučily se s ní pozdravem ve znakovém jazyce. Přijde-li mezi ně někdy kamarád, který špatně slyší, budou lépe připraveny na to, jak se k němu chovat.
Program kombinující autorské čtení pohádkového příběhu s divadelními a interaktivními vstupy uspořádalo Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených ve spolupráci s Centrem pro dětský sluch Tamtam, které se problematikou péče o rodiny s dětmi se sluchovým postižením zabývá již 29 let. Účinkovala autorka dětských knížek Lucie Křesťanová a herečka Regina Broková.
Hravé osvětové programy proběhly v září a říjnu v mateřských školách Pastelka, Hvězdička a Rozmarýnek, které sídlí v Praze 13. Programy finančně podpořil Úřad vlády ČR – Vládní výbor. Pro zdravotně postižené občany a pro mateřské školy byly zdarma.

Lucie Křesťanová