Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Přírodovědně zaměřené třídy

ZŠ Janského pro školní rok 2020/2021 otevírá nově přírodovědné třídy, které se zaměří zejména na matematiku, fyziku a chemii. Navazuje tak na otevřený badatelský klub, který začal velmi úspěšně svoji činnost již v letošním roce. Celý klub je založen na tom, že si děti samy stanovují hypotézy, vytváří postupy práce a hlavně se od nich nečeká jeden tzv. správný postup nebo výsledek. Těšíme se na další žáky v novém školním roce, kteří se nebojí vědy a chtějí získat více vědomostí ve zmíněných oborech.

Jan Havlíček, ředitel ZŠ Janského