Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Tři klíče k demokracii

Stál před námi nelehký úkol. Jak nadchnout děti pro oslavy výročí Sametové revoluce, která pro nás znamenala svobodu a demokracii, ale pro současnou generaci Z je to jen vzdálený pojem? Jako učitelé moderní doby jsme věděli, že se žáci při projektu Klíče k demokracii musí nejen vzdělávat, ale hlavně bavit.
Tři deváté třídy, tři klíče, společné téma, jiné provedení. Projektový den, kdy naši deváťáci postupně představili všem třídám druhého stupně ZŠ Kuncova svoji práci, připadnul na 15. listopadu. První klíč je o demokracii a svobodě a o tom, co pro žáky tato slova znamenají. Druhý klíč představuje porovnání životního stylu před rokem 1989 a po něm. Zahrnuje módu, potraviny, bydlení a dopravu. Třetí klíč je dílo audiovizuální, kde se žáci vžili do rolí reportérů, kameramanů, střihačů a fotografů. S kamerou se rozběhli po škole a s pamětníky Sametové revoluce, panem ředitelem a dalšími učiteli, natočili rozhovor. Porovnávali například, jak vypadalo školství před revolucí a po ní. Naše klíče a celý projekt byly propojením českého jazyka, výchovy k občanství, dějepisu, pracovních činností, výtvarné výchovy a konečně i hudební výchovy. Celé pásmo bylo proloženo písněmi Jaroslava Hutky, Karla Kryla, debatou s panem ředitelem Pavlem Petrnouškem a promítáním dobových videí.

Marie Bíchová, učitelka VkO a koordinátorka projektu