Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Program klubu seniorů

Klub seniorů I (pondělí 13 – 16 hod.)

2. 12.

 • Relikviář sv. Maura
 • Počítače DS Lukáš (pro členy KS I)

9. 12.

 • Mikulášská

16. 12.

 • Zazpívají nám seniorky Prahy 13
 • Počítače DS Lukáš (pro členy KS I)

30. 12.

 • Rozloučení se starým rokem


František Kundrát, vedoucí klubu, tel. 736 413 465


Klub seniorů II (úterý 13 – 15.30 hod.)

3. 12.

 • Povídání o sv. Mikuláši

10. 12.

 • Zazpívat nám přijdou děti z mateřské školky

17. 12.

 • Za zvuku hudby a písní se rozloučíme s rokem 2019. Přeji všem prožití vánočních svátků v pohodě a ve zdraví.


Alena Dušková, vedoucí klubu, tel. 606 589 929


Klub seniorů III (středa 13 – 16 hod.)

4. 12.

 • Budeme slavit Mikuláše při kávě a čaji

11. 12.

 • Před Vánocemi nám zazpívá Jiří Škvára

18. 12.


 • Budeme se připravovat na pečení vánočního cukroví a vánoček


Helena Hrdoušková, vedoucí klubu, tel. 777 755 740


Senior klub X


Klub seniorů se schází pravidelně každou středu od 15.00 do 17.00 hodin v klubovně v Heranově ul. 1547/7.

4. 12.

 • Podskalí a voraři

11. 12.

 • Krásy naší vlasti

18. 12.

 • Předvánoční posezení

Přejeme za náš klub všem seniorům příjemné prožití vánočních svátků a vstup do nového roku s dobrou myslí a chutí do života.

Jaroslav Šikula, vedoucí klubu, tel. 603 461 311

Klub seniorů XI


Scházíme se každé pondělí od 14 do 16 hodin v klubu seniorů v Heranově ulici 1547/7 ve Stodůlkách. Program: Numerologie – životní čísla, volná zábava u kávy


Jana Patrmanová, vedoucí klubu, tel. 723 630 813

Klub seniorů XIII


Scházíme se každé úterý od 13.00 do 15.00 hodin v salonku restaurace Pod radnicí.

3. 12.

 • Posezení u kávičky

10. 12.

 • Návštěva vánoční výstavy v Botanické zahradě Na Slupi

17. 12.

 • Vánoční posezení s oslavou narozenin našich dvou kolegyň


Helena Kubíková, vedoucí klubu, tel. 737 226 512


Klub seniorů a přátel Vidoule


Klub seniorů a přátel Vidoule se schází každou první středu v měsíci od 14.30 hodin v restauraci U Petrů, Jindrova 280, Stodůlky.


František Voříšek, vedoucí klubu, tel. 251 622 283


Klub seniorů staré Stodůlky


Scházíme se každý čtvrtek od 14 hodin. Program přizpůsobujeme přání členů klubu, nechybí ani povídání u kávy.


Eva Leflerová, vedoucí klubu, tel. 732 135 014