Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zimní údržba komunikací

Zimní údržba na pěších i místních komunikacích je každoročně prováděna od 1. listopadu do 31. března následujícího roku. V případě nutnosti je zajištěno odstranění závad i mimo toto období. Odstranění zbytků zimního posypu a drobného odpadu je prováděno po ukončení zimní služby v termínu od 31. března do 31. května. Práce objednává odbor životního prostředí a odbor majetkový a investiční v koordinaci s odborem dopravy a TSK. Zimní služba je zajišťována na místních komunikacích, pěších komunikacích a parkovištích ve správě Městské části Praha 13, tj. v k. ú. Stodůlky, Třebonice a Jinonice. Na www.praha13.cz/Verejna-zelen-v-Praze-13 je podrobný popis způsobu údržby a právní předpisy. Aktuální mapové podklady jsou k nahlédnutí v odboru životního prostředí.

Zimní údržbu na převážné části komunikací pro motorová vozidla zajišťuje Technická správa komunikací hlavního města Prahy. Ty jsou podle stupně důležitosti rozděleny do několika pořadí, která stanoví časové limity ke zmírnění závad v jejich sjízdnosti a schůdnosti. Podrobné informace týkající se zimní údržby komunikací najdete na http://zimniudrzba.tsk-praha.cdsw.cz/imapa.aspx.
Sjízdnost místních komunikací je zajištěna do 12 hodin po ukončení sněžení, schůdnost pěších komunikací se zajišťuje přednostně u zdravotnických zařízení, škol a školek. Vnitrobloky sídliště, Centrální park a Panská zahrada se uklízí až po ukončení přednostních úklidů postupně v době od 7 do 17 hodin.

Dana Céová, OŽP