Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Listopadový dobrovolnický úklid

Skupinka dobrovolníků z Trash Hero Praha okolo Zdeňka Hostaše opět pokračovala v úklidu obří skládky poblíž zastávky Šafránkova. Podle posledních informací je místo již téměř vyčištěné. V celkem šestnácti lidech sesbírali a na autobusovou zastávku Bílý Beránek odnosili 865 kg odpadků. Podařilo se „odtěžit“ téměř celý zbytek hlavního odpadkového ložiska, pouze v nejzadnější nepřístupné části zůstaly ještě cca dva metry čtvereční odpadků. Pan Hostaš předpokládá, že se tam ještě jednou vydají na douklizení zbytků hlavní hromady a zpracování šesti až sedmi menších ložisek odpadků, které se nachází poblíž.

Po pracovní době až do setmění uklízela skupinka dobrovolníků okolo pana Dymla z KB Praha lesík pod Velkou Ohradou. I zde neukáznění občané rozházeli PET lahve, papíry, plechovky od piva a jiné odpadky.
Odvoz a likvidaci sesbíraného odpadu opět zajistil odbor životního prostředí. Za úklid všem mnohokrát děkujeme.

Dana Céová, OŽP