Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Pražané předali více baterií k recyklaci

V letošním prvním pololetí odevzdali lidé v Hlavním městě Praze k recyklaci 172 563 kg použitých baterií. Podle aktuálních statistik neziskové společnosti ECOBAT, která v Česku zajišťuje zpětný odběr baterií, každý obyvatel kraje vytřídil v průměru 135 gramů baterií. V meziročním srovnání jde o 23% nárůst. Celorepublikově však množství vysloužilých baterií předaných k recyklaci kleslo. Hlavní město se zařadilo mezi jediné tři kraje, kde se koronaviru navzdory dařilo sběr baterií navýšit.
Velkou zásluhu na dobrých výsledcích Hlavního města Prahy mají sběrná místa v obchodech – v prvním pololetí se díky nim vybralo více než 74 tun baterií. Rostl i sběr ve firmách. Naopak méně baterií se vytřídilo ve školách, což je vzhledem k tomu, že byly od poloviny března uzavřené, logické.

Jana Čechová