Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Dům seniorů Lukáš otevírá své brány

Pokud jste v posledních měsících procházeli vnitroblokem mezi ulicemi Trávníčkova a Fantova, asi jste zaregistrovali, že původní zelená budova bývalé školy vyrostla o patro a dostala výraznou barevnou fasádu. Stavební práce zde probíhaly již od prosince loňského roku a koncem září proběhla kolaudace nástavby.
Začátkem října, tedy po uzávěrce tohoto STOPu, zde vedení městské části slavnostně otevírá Dům seniorů Lukáš, který nabídne řadu nových služeb pro naše starší spoluobčany. Reportáž ze zahájení provozu tohoto zařízení přineseme v příštím čísle, již nyní vám ale chceme Dům seniorů Lukáš představit.
Již před zahájením přestavby objektu byla v Trávníčkově 1746 kuchyně s jídelnou pro seniory a klubovna, kde se některé kluby seniorů scházely. Provoz jídelny začíná znovu od 4. října. Případné dotazy zodpoví a informace poskytne vedoucí jídelny paní Štěpánková na tel. 777 801 856. Také v klubovně se opět začnou scházet kluby seniorů, mládeže a rodičů s dětmi. Kromě toho je v budově zřízeno školicí středisko, tedy v podstatě počítačová učebna, která bude sloužit seniorům i jiným cílovým skupinám. V budově také nadále sídlí farní charita a další instituce – kontakty na ně uvádíme v rámečku.
Nejvýznamnější změnou je přistěhování Střediska sociálních služeb Prahy 13 z nevyhovujícího objektu v Běhounkově ulici. V Domě seniorů bude sídlit pečovatelská služba i denní stacionář pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Důležitým rozšířením služeb bude vznik střediska osobní hygieny, které bude klientům poskytovat masáže, koupele, pedikúru a hydromasáže. A konečně – v horních partiích budovy je umístěno 20 malometrážních ubytovacích jednotek pro seniory. Zájemci o ubytování si mohou žádosti včetně pravidel a dotazníků vyzvednout přímo ve Středisku sociálních služeb Prahy 13 v Trávníčkově 1746, případně na radnici v informacích nebo na odboru sociální péče a zdravotnictví. Na dokončovací práce se v rámci kontrolního dne 5. září přišel podívat také starosta městské části David Vodrážka, který byl spokojen a mimo jiné řekl: „Sloučení služeb pro seniory do Trávníčkovy považuji za velký úspěch. Je skvělé, že máme přímo v centru sídliště takový multifunkční objekt a jsem rád, že můžeme starším spoluobčanům pomoci.“ 

Helena Čelišová,
ředitelka Střediska sociálních služeb Prahy 13