Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Kontakty na instituce sídlící v Domě seniorů Lukáš:

 

Středisko soc. služeb
pí. Čelišová tel. 251 616 382 (Školicí středisko, sociální poradenství)

Pečovatelská služba
pí. Vinšová tel. 235 517 647

Denní stacionář
pí. Bílková tel. 235 517 647

Středisko osobní hygieny
pí. Rousková tel. 257 616 384

Stravování
pí. Štěpánková tel. 777 801 856

Farní charita Stodůlky
pí. Vitásková tel. 728 344 379

Klub mládeže „13“
pí. Thorovská tel. 777 185 125

Klub Kulička
pí. Kalousková

Klub seniorů I.
pí. Bulířová tel. 251 623 165

Klub seniorů II.
pí. Tomašovičová tel. 251 616 042

Klub seniorů III. a Svaz postižených civiliz. chorobami
pí. Brzobohatá tel. 251 623 230

Svaz tělesně postižených
pí. Rybníčková tel. 603 286 223

Svaz diabetiků
pan Pulchart tel. 603 917 405