Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

MOŘE VE FZŠ MEZI ŠKOLAMI

Krátce před prázdninami se sešli někteří žáci vyšších ročníků v prostorách dlouhé chodby, spojující hlavní budovu s tělocvičnami a pavilonem pro 1. stupeň, aby rozehráli hru plnou fantazie a umění. Z jinak nepříliš útulného prostoru se pod jejich rukama stal podmořský tunel, kterým mohou každodenně proplouvat žáci i učitelé. Snad bude vyvolávat příjemné vzpomínky na prázdniny u moře, dobrou náladu, aby se tu cítily dobře i nové děti. 

Jana Kodešová