Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Třeboničtí hasiči slavili 110. výročí sboru

Takovou slávu Třebonice dlouho nezažily. Zdejší Sbor dobrovolných hasičů totiž slavil v neděli 17. září 110. výročí svého založení. A s ním v krásném letním počasí samozřejmě i Praha 13, ke které Třebonice nerozlučně patří.

Oslavy byly zahájeny již v ranních hodinách. Zájemci si mohli prohlédnout starou hasičskou zbrojnici na návsi a členové sboru prošli slavnostním průvodem Třebonicemi a položili věnec u pomníku. Poté již na hasičském sportovišti následovaly ukázky z požárního sportu v podání třebonické mládeže. Svou činnost představily také okolní sbory dobrovolných i profesionálních hasičů, díky kterým také příchozí mohli obdivovat současnou i historickou požární techniku. Jednou z nejobdivovanějších atrakcí byla funkční hasičská stříkačka „koňka“ z roku 1896, tedy z doby založení sboru, na kterou jsou třeboničtí právem hrdi a pečlivě ji udržují. Předvedli ji v chodu poháněnou čtyřmi muži i motorem z roku 1924. Největší potlesk diváků sklidili Soptíci – malí hasiči ve věku 3-6 let z 24. mateřské školy v Plzni, která spolupracuje s SDH Bolevec. Děti, které obsluhovaly speciální zmenšeninu hasičského vozu, s obrovským nasazením zvládaly neuvěřitelně rychle natáhnout hadice, uhasit požár nebo zlikvidovat překážku z cesty. O závěrečnou atraktivní podívanou, hašení hořícího auta, se postarali dobrovolní hasiči z Řeporyj.

Hlavní okamžiky oslav ale měly teprve nastat. Náměstek primátora hl. města Prahy Rudolf Blažek a starosta Prahy 13 David Vodrážka předali sboru nejdříve novou rybářskou baštu u rybníka a krátce nato právě dokončenou hasičskou zbrojnici v ulici K Náplavce. Stála 8 miliónů korun, z toho 5 milióny přispělo Hlavní město Praha. Při stříhání pásky starosta David Vodrážka vyjádřil naději, že magistrát pomůže i v budoucnu vybudovat zbrojnici pro SDH Stodůlky. Po slavnostním předání klíčů veliteli zásahové jednotky Miroslavu Kovrzkovi a přípitku se náměstek primátora a starosta nechali odvézt na již zmíněné koňmi tažené stříkačce na výroční valnou hromadu sboru. Před zahájením předali starostovi třebonických hasičů Petru Shrbenému zbrusu nový, ručně vyšívaný prapor, věnovaný městskou částí, a pamětní stuhu starosty Prahy 13. „Děkuji všem členům sboru za obětavost a aktivitu a přeji vám do budoucnosti hodně zdaru,“ řekl starosta David Vodrážka.

Valné hromady se zúčastnila většina členů sboru a mnoho čestných hostů, včetně starosty Městského sdružení hasičů hl. města Prahy Antonína Maděry. Slavnostní proslovy přednesli starosta sboru Petr Shrbený a náměstci starosty Antonín Cvekl a Marta Horáková. Vyzdvižena byla mimo jiné práce s mládeží, do které je zapojeno 16 dětí ve věku do 15 let a přibližně stejně tolik nad 15 let. Pak již následovalo předávání mnoha ocenění za zásluhy a za věrnost sboru v trvání 10, 20 či 50 let. Největší aplaus ale provázel pana Jana Mazance, který je členem SDH Třebonice již plných 70 let. Příslušnost ke sboru se v Třebonicích dědí. Také starosta hasičů Petr Shrbený je u sboru již 46 let. „Největší radost máme z nové hasičárny,“ řekl nám v průběhu oslav. „Budeme mít všechno na jednom místě. Proč mě baví být dobrovolným hasičem? Protože je to parta skvělých lidí.“ To je asi také důvod, proč je v Třebonicích 144 dobrovolných hasičů, což je více než jedna třetina z celkového počtu 407 obyvatel. Hasiči jsou tu prostě doma. Přejeme jim všechno nejlepší! 

Samuel Truschka