Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

ZLATÁ SVATBA S VERNISÁŽÍ

Ve čtvrtek 14. září se v Komunitním centru sv. Prokopa konala vernisáž výstavy grafických a výtvarných prací pana Antonína Kalcovského. Tato výstava, která potrvá jeden měsíc a je průřezem celoživotního díla autora, se uskutečnila v rámci oslav 50 let trvání společného života Marie a Antonína Kalcovských. 

-če-