Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Z vašich dopisů

Vážený pane starosto,
dovoluji si Vám poděkovat jménem svým i mojí matky, paní Anežky Holečkové (bytem Kettnerova ulice). Dnes jste jí udělal velkou radost blahopřáním i velkorysým darem k jejím 85. narozeninám, který jí předal zástupce MČ Praha 13 Milan Hurajčík, se kterým maminka strávila, dle jejích slov, velmi příjemnou chvilku. Byla velice potěšená a já jsem Vám za tuto pozornost opravdu vděčná.
Tím více, že jsem maminku přestěhovala k sobě před necelými dvěma roky z Plzně, a proto bych toto ani neočekávala. Moc Vám děkuji a srdečně zdravím.

Drahuše Boňová
Kladný postoj k malým firmám
Rád bych touto cestou vyzdvihnul přístup zastupitelstva a radních, zejména starosty Davida Vodrážky a poslance Petra Bratského, s nímž se v posledním roce postavili k řešení rozvoje drobného podnikání v Praze 13. Naše firma přijala s velkým vděkem možnost investovat do stavby své nové provozovny při stanici metra Lužiny.
Bývalá kočárkárna v Trávníčkově ulici z mnoha důvodů již dlouho nevyhovuje našim potřebám, takže přesun do větších a lukrativnějších prostor bude vítaným prostředkem pro náš růst.
Věříme, že tento kladný postoj k malým firmám a živnostníkům se rozšíří i do dalších lokalit našeho regionu.

Max Bergmann, živnostník