Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

VIDEO POHLEDNICE PODESÁTÉ

 

Celostátní soutěž v anglickém jazyce pro základní a střední školy, Video pohlednice z mého města, pořádá Anglický klub ZŠ Mládí pod patronací velvyslankyně Velké Británie v ČR, pod záštitou ministerstva školství a za podpory Prahy 13. Cílem soutěže je motivovat učitele cizích jazyků a jejich žáky a studenty k využívání videotechniky při výuce jazyků. Za devět ročníků zaslali soutěžící celkem již 421 video pohlednic - školy 332 a jednotlivci 89. Připravovaný desátý ročník je rozšířen o kategorii pro 1. a 2. ročníky čtyřletých středních škol a odpovídající ročníky víceletých gymnázií. Soutěž je zapsaná v seznamu soutěží MŠMT. Podmínky účasti a další informace na www.dis.cz/videopohlednice

Anglický klub ZŠ Mládí