Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Z vašich dopisů

Stavba parkovacího pásu s kolmým stáním přispěje dílčím způsobem k řešení velmi problematické situace parkování v oblasti Velké Ohrady. Ne všichni ale s touto stavbou souhlasí. Z dopisu paní Kratochvílové vybíráme:

...Dočetla jsem rozhovor ve STOPu (pisatelka má pravděpodobně na mysli květnovou Přímou
linku) a jsem upřímně zděšena. Na jednu stranu je chvályhodné, že se snažíte neúnosnou situaci s parkováním řešit, ale na straně druhé - je řešením vybudovat parkoviště dětem pod nosem? Ten malý pruh zeleně odděluje dětské zázemí od hluku a prachu sídliště, tak proč se chcete zbavovat i toho posledního „tlumiče“?...

Parkování je rozčleněno do 4 nových zón v ulici Janského s vyhrazením parkování pro imobilní osoby. Při jejich budování dojde k normovému připojení nového jednostranného pásu kolmých stání na stávající vozovku ve vymezených úsecích komunikace, a tím k jejímu rozšíření. Veškeré nezpevněné plochy zasažené stavbou budou znovu rekultivovány a ozeleněny.
V areálu obou sousedních škol bude provedena náhradní výsadba za vykácený porost obdobnými rostlinami ve stejném rozsahu. Zeleň tedy bude v plném rozsahu nahrazena včetně výsadby kvalitních a vzrostlých dřevin.

–red–