Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Schody a chodníky potřebují opravu

 

Celých osm stránek pokrývá seznam drobných i větších závad na chodnících, schodištích a opěrných zídkách, které se městská část rozhodla opravit. Některým bytovým celkům na sídlištích je až 30 let, zdejší chodníky jsou mnohdy v původním stavu a zub času se do nich silně zakousl. Odbor životního prostředí proto přikročil k opravám asfaltů i betonů na zpevněných plochách ve své správě v Nových Butovicích, na sídlišti Lužiny, na Velké Ohradě a ve Stodůlkách. Stavební firma provádí např. vyříznutí zvlněného nebo propadlého chodníku, výměny podkladu, betonáže, pokládá povrch, zámkové a žulové dlažby, opravuje praskliny, bourá a přezdívá poškozené zídky, dobetonovává nájezdy, opravuje vpusti a revizní šachty. Práce probíhají od září do poloviny října. Protože finanční prostředky jsou omezené, byly jednotlivé lokality velmi pečlivě vybírány. I když se jedná o zakázku v hodnotě 1,2 milionu korun, mnohé defekty se do letošních oprav bohužel nevešly. Pokud to umožní náš rozpočet na rok 2014, chceme v podobném duchu v opravách pokračovat i napřesrok.

Dana Céová, odbor životního prostředí