Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

VE ŠKOLE BYLO RUŠNO I O PRÁZDNINÁCH

 

 

I když se brány Základní školy Mohylová na konci června pro žáky uzavřely, ve škole bylo rušno i přes prázdniny. Nejvýznamnější změnou prošla počítačová učebna s interaktivní tabulí. Ta byla přemístěna tak, aby na ni bylo ze všech částí učebny lépe vidět. Učebnu mohou využívat všichni vyučující a žáci jak při dopoledním vyučování, tak i lektoři kroužků při odpoledních volnočasových aktivitách. Žáky 2.A navíc čekalo ve třídě milé překvapení – poštovní schránka. Protože psaní děti baví, začala se schránka plnit už během prvního školního týdne. Vždy v pátek si paní učitelka zahraje na pošťačku, schránku vybere a dopisy doručí jejich adresátům.

Anna Vandasová