Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

ODPOLEDNE NETRADIČNÍCH DISCIPLÍN

V pátek 19. září se na zahradě Domu sociálních služeb Lukáš konalo Rodinné odpoledne netradičních sportovních disciplín. Bylo určeno nejen pro seniory. Vítáni byli všichni bez rozdílu věku. Akce se aktivně zúčastnilo celkem 44 sportovců. Soutěžilo se v kroketu, soft baseballu, pétanque a házení koulí na cíl. Mezi dospěláky si nejlépe vedla paní Věra Mareková, která zvítězila ziskem 248 bodů, mezi dětmi nenašel přemožitele malý Radímek. Ten obsadil první místo ziskem 245 bodů. Nad akcí, kterou připravily Městská část Praha 13, občanské sdružení Pétanque pro vás a Středisko sociálních služeb Prahy 13, převzal záštitu zástupce starosty Aleš Mareček.

Jiří Mašek, ředitel Střediska sociálních služeb Prahy 13