Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Harmonogram sběru biologického odpadu

Odkládat můžete listí, trávu, větve, neznečistěnou zeminu, příp. kuchyňský bioodpad rostlinného původu. NE živočišné zbytky!
Upozornění: Po naplnění a odvezení kontejneru nedojde k opakovanému přistavení.

ulice datum stanoviště hodina přistavení
Nám. na Lužinách 17. 10.   13.00 – 16.00
K Sopce 24. 10. zpevněná plocha 9.00 – 12.00
K Řeporyjím x V Brůdku 24. 10.   13.00 – 16.00
Pod Zličínem 31. 10. Vstavačová – u retenční nádrže 9.00 – 12.00
Chalabalova 1. 11. parkoviště u č. 1611 13.00 – 16.00
K Opatřilce x K Jihu 7. 11.   13.00 – 16.00
K Hájům 8. 11. křižovatka s ul. Okruhová 13.00 – 16.00
5. máje 8. 11. proti č. 325 13.00 – 16.00
K Řeporyjím 14. 11. u kapličky 9.00 – 12.00
K Fialce 14. 11. plocha u bývalých potravin 13.00 – 16.00