Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Výtvarné dílny

V Ateliérku Domu dětí a mládeže ve Stodůlkách vznikly koncem školního roku velmi zajímavé mozaiky. Účastníky výtvarných dílen ve věku 9 – 15 let při tvorbě inspirovalo především dílo Gaudího. Sami rozbíjeli dlaždice a z připraveného materiálu tvořili na desky mozaiky zvířat, rostlin, věcí nebo skládali jen abstraktní motivy.
Část jejich práce je stále k vidění v prostorách Domečku. Tyto mozaiky jsou určitě pěknou vzpomínkou na tvořivé
chvíle v Ateliérku, inspirací pro nové členy výtvarných dílen a dílniček i ostatní návštěvníky.

Michaela Gaydošová