Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Pozor na platnost občanského průkazu

V letošním roce končí doba platnosti některých občanských průkazů, především se jedná o občanské průkazy vydané před 10 lety při jedné z největších hromadných výměn osobních dokladů.

Proto je vhodné zkontrolovat, zda se nejedná právě o ten váš. Datum platnosti občanského průkazu je uvedeno vpravo vedle fotografie v rubrice „Platnost do“. Občanské průkazy vydávají bez ohledu na trvalý pobyt žadatele všechny obecní úřady s rozšířenou působností, v Praze jsou to úřady městských částí Praha 1 až 22. Výměnu občanského průkazu lze provést jen osobně ve fotokabině, kde se celá žádost vyřizuje, včetně fotografie a naskenování podpisu žadatele. Zákonná lhůta na vydání nového dokladu je 30 dnů. Doporučuje se, aby si občané o nový občanský průkaz požádali 30 – 60 dnů před koncem platnosti. Používání neplatného průkazu totožnosti může znamenat i udělení pokuty do 10 000 korun.

Při převzetí občanského průkazu si občan zvolí bezpečnostní osobní kód, který slouží k elektronické identifikaci držitele občanského průkazu při komunikaci s informačními systémy veřejné správy. Platný občanský průkaz lze v  případě potřeby použít i jako cestovní doklad do zemí Evropské unie a schengenského prostoru.

Darina Altmanová, vedoucí odboru osobních dokladů a evidence obyvatel