Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Rada MČ Praha 13 mj.

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz v oblasti Samospráva nebo v odboru – kancelář starosty, Sluneční nám. 13, Praha 13, 5. patro radnice.

DEKLAROVALA

svůj zájem na urychlení výstavby Radlické radiály a žádá Radu hl. m. Prahy o vyčlenění dostatečného objemu finančních prostředků pro přípravné práce počínaje rokem 2016

VZALA NA VĚDOMÍ

výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Komplexní péče o předzahrádky v lokalitě Lužiny

a SCHVÁLILA

smlouvu o dílo s firmou PROSTOR, a.s., Čimická 317, Praha 6

VYHLÁSILA

veřejnou zakázku na dodatečné stavební práce v jednacím řízení bez uveřejnění v souladu s § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem Dodatečné plnění k veřejné zakázce – Rekonstrukce ve čtyřech mateřských školách a jedné základní škole na území Prahy 13

a JMENOVALA

komisi pro otevírání obálek s nabídkami, pro posouzení kvalifikace, pro posouzení a hodnocení nabídek a jednání s uchazečem

VYHLÁSILA

veřejnou zakázku na dodatečné služby zadávanou v jednacím řízení bez uveřejnění v souladu s § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem Dodatečné plnění k veřejné zakázce – Poskytování služeb přenosu dat a telekomunikačního spojení mezi subjekty na území MČ Praha 13 a poskytování služeb přístupu k síti internet

a JMENOVALA

komisi pro otevírání obálek s nabídkami, pro posouzení kvalifikace, pro posouzení a hodnocení nabídek a jednání s uchazečem

VYHLÁSILA

podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem Dodávka a montáž krytů topení MŠ Praha 5, ve správě MČ Praha 13

a JMENOVALA

komisi pro otevírání obálek s nabídkami, pro posouzení kvalifikace a pro posouzení a hodnocení nabídek