Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Spolu do zaměstnání

Projekt Spolu do zaměstnání je určen mladým lidem ve věku 17 – 26 let s jakoukoli zkušeností z ústavní výchovou – tzn. s pobytem v diagnostickém ústavu, dětském domově nebo výchovném ústavu po celé ČR. V rámci projektu, který realizuje nezisková organizace Letní dům, mohou tito mladí dospělí získat nejen potřebnou kvalifikaci, ale také se za intenzivní a dlouhodobé podpory dobře zorientovat na pracovním trhu a díky vytvořené databázi spolupracujících zaměstnavatelů a pracovních míst získat často první pracovní zkušenost nebo přímo vhodné zaměstnání. Nabízíme odborné pracovní a sociální poradenství, profesní diagnostiku s personalistou, hledání konkrétního pracovního místa či brigády, nabídku konkrétních pracovních míst či brigád, asistenci při jejich domlouvání...

Kontakt:
Letní dům, z.ú., Vyšehradská 41,
128 00 Praha 2
www.letnidum.cz, letnidum@letnidum.cz
tel. 222 940 616, 777 732 055.

Karina Tatoušková, sociální pracovnice a pracovní poradkyně