Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zůstat „po škole“ už není za trest

Chcete mít šťastné dítě? Podle výzkumu Národního institutu dětí a mládeže se šťastnější cítí děti, které svůj čas mimo školu tráví nějakou aktivitou, například v zájmovém kroužku. Současně získávají nové dovednosti a zkušenosti a navíc předcházejí sklonům k rizikovým projevům chování a rozvíjejí síť vztahů a kontaktů mimo rodinu. Školské zařízení Kroužky organizuje zájmový čas dětí už 16 let. Kromě Prahy má pobočky ve východních, západních a  severních Čechách a na celé Moravě, nově působí také na Slovensku. V loňském roce společnost Kroužky organizovala zájmové aktivity pro 15 000 dětí. Tradičně oblíbenými kroužky jsou vědecké pokusy, florbal, keramika, badminton, hip hop a vaření. Novinkou jsou třeba švadlenka, minijudo a edukativní kroužky „112“, kde se děti  hravou formou seznámí se zásadami bezpečnosti, první pomocí a prací integrovaného záchranného systému.
„Sportovní kroužky u dětí stále vedou a je to dobře,“ říká ředitelka Kroužků Marie Růžičková. „V posledních letech se ale děti také hodně zajímají o technické kroužky. Velmi oblíbené jsou vědecké pokusy, které doplňujeme o zábavné pokusy z chemie, fyziky a přírodovědy.
Letos jsme pro zvídavé děti připravili elektrokroužek, kde se bezpečnou a hravou formou naučí, jak věci kolem nich fungují.“ Školské zařízení Kroužky působí také v základních a mateřských školách Prahy 13. Pořádá zde např. vědecké pokusy, florbal, gumičkování-korálkování, keramiku, minijudo, tanečky, hip hop nebo vaření.
Chcete naplnit volný čas dětí smysluplnou aktivitou? Rozvrh kroužků, přihlášku a další informace najdete na www.krouzky.cz.

-red-