Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

BEZPEČNĚ V DOPRAVĚ

Provoz na silnicích je stále hustší a pro cyklisty nebezpečnější. Proto je důležité, aby děti uměly nejen dobře jezdit na kole, ale také perfektně zvládaly dopravní situace. S tímto záměrem byla uspořádána velká cyklistická soutěž na dopravním hřišti Základní školy s RVJ Bronzová. Účastníky přivítala místostarostka pro školství Marcela Plesníková a poučili je dopravní policisté. Děti absolvovaly test z pravidel silničního provozu, náročnou jízdu zručnosti a zajezdily si na dopravním hřišti se semafory a značkami.

-st-