Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

PÁŤÁCI POMÁHAJÍ PRVŇÁKŮM

I u nás v ZŠ Mohylová se děti snaží navzájem si pomáhat a spolupracovat. A to nejen v rámci jedné třídy. Nejvýraznější je spolupráce mezi 1. a 5. třídami. Nejstarší žáci provází začínající prvňáčky celým jejich prvním rokem školní docházky. Seznamují je s prostředím školy, vodí je na setkání s paní ředitelkou, na společných akcích se snaží být pro ně vzorem a ve všem jim pomáhají. Ukončením spolupráce je Zahradní slavnost, kde se prvňáčci se svými páťáky rozloučí.

nna Cudráková