Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Harmonogram mobilního sběrného dvora

Mobilní sběrný dvůr (MSD) je určen pro krátkodobý sběr odpadů od osob s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy. MSD bude umístěn na uvedeném stanovišti pouze po dobu 6 hodin a občané zde mohou zdarma odložit objemný odpad, dřevěný odpad, odpad ze zeleně a suť.


datum
ulice
čas přistavení
8. 10.
Mládí (parkoviště proti Auto Kelly)
10.00 – 16.00
4. 11.
K Hájům (plocha u kontejnerů na tříděný odpad)
8.00 – 14.00
25. 11.
Mládí (parkoviště proti Auto Kelly)
10.00 – 16.00
26. 11.
K Hájům (plocha u kontejnerů na tříděný odpad)
10.00 – 16.00