Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

říjen 2017
ročník XXVII

Uzávěrka příštího čísla: 9. 10. 2017 Distribuce: 27. 10. – 3. 11. 2017

Kdy budou obnoveny práce na revitalizaci Centrálního parku?

Dostavba 5. etapy Centrálního parku byla zahájena v listopadu 2016. Investor stavby, kterým je v tomto případě Magistrát hl. m. Prahy, uváděl, že celá etapa by měla být dokončena letos v červnu. Na samotné realizaci revitalizace parku se městská část Praha 13 sice nepodílí, ale vždy jsme tuto myšlenku podporovali. Odbor životního prostředí MČ Praha 13 přebírá zhotovené dílo do své správy. Pracovníci odboru se tedy podle potřeb zúčastňují kontrolních dnů a v případě nejasností fungují jako poradní orgán

celý článek
Evropské peníze jdou správným směrem
Evropské peníze jdou správným směrem

Výbor pro evropské fondy se zabývá všemi dostupnými dotačními tituly. Tedy nejen operačními programy, které jsou financované ze strukturálních a investičních fondů Evropské unie, ale pro získávání finančních prostředků na naše projekty využíváme i národní programy, které spravují jednotlivá ministerstva a třeba i městské granty, které zase poskytuje Magistrát hl. m. Prahy. Obdržené dotace jsou v řádu desítek milionů korun a u jednotlivých projektů se liší. Ať již samotnou velikostí konkrétního projektu

celý článek
Další hřiště dostala nový kabát
Další hřiště dostala nový kabát

Ve středu 13. září bylo slavnostně otevřeno kompletně zrekonstruované dětské a sportovní hřiště v ul. Zázvorkova. Dětské hřiště je určeno těm nejmenším od 2 do 10 let. Jeho dominantním prvkem je lokomotiva doplněná bezpečnou houpačkou – tzv. hnízdem, kolotočem, péráky a novým pískovištěm. Po rekonstrukci zde zůstala pouze jedna původní hrací sestava, i ta však byla celá zrenovována. Celý povrch hřiště byl opatřen speciální dopadovou pryžovou hmotou a dalšími grafickými herními prvky. Rekonstrukci pro

celý článek