Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů

Kontejnery budou přistaveny pouze po dobu 4 hodin, a to od 16 do 20 hodin.

Upozorňujeme, že do kontejnerů lze odložit následující objemné odpady: starý nábytek, koberce a linolea, lyže, snowboardy, kola, zrcadla, umyvadla, WC mísy.

Nelze odložit: nebezpečný odpad, živnostenský odpad, bioodpad, stavební odpad, pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory, PC monitory, počítače, lednice, mrazáky, sporáky.


ulice
datum
stanoviště
Podpěrova
2. 10.
před MŠ (u č. 1879)
Trávníčkova
2. 10.
u tržiště (rozšířený chodník proti č. 1764)
Drimlova
3. 10.
parkovací záliv vedle kontejnerů na tříděný odpad
Husníkova
4. 10.
parkoviště u trafostanice
náměstí Na Lužinách
4. 10.
5. máje
5. 10.
proti č. 325/55
Bronzová
5. 10.
chodník proti č. 2016/13
Janského
6. 10.
rozšířený chodník u č. 2437
Kettnerova
9. 10.
parkoviště u trafostanice proti č. 2053
K Sopce
9. 10.
zpevněná plocha
Klausova
10. 10.
parkoviště proti č. 1361/13a
Sezemínská
10. 10.
parkoviště u trafostanice
Nušlova
11. 10.
rozšířený chodník mezi č. 2268
Chalabalova
11. 10.
parkoviště u č. 1611/7
Suchý vršek
12. 10.
křižovatka s ul. V Hůrkách (odstavná plocha u oční polikliniky)
Vstavačová
12. 10.
u retenční nádrže
Zázvorkova
13. 10.
parkoviště proti č. 2003/14 (u trafostanice)
Janského
16. 10.
parkovací záliv u lékárny
U Kašny
16. 10.
odstavná plocha
Volutová
17. 10.
parkoviště proti č. 2518/6
K Hájům x Okruhová
18. 10.
zpevněná plocha u tříděného odpadu
Fantova
18. 10.
parkoviště u č. 1742/23
Pavrovského
19. 10.
křižovatka s ul. Přecechtělova (rozšířená plocha u kontejnerů na směsný odpad)
Böhmova
19. 10.
parkoviště u kotelny
K Opatřilce
20. 10.
křižovatka s ul. K Jihu
Běhounkova
23. 10.
parkoviště proti č. 2463
Nad Dalejským údolím
24. 10.
záliv v komunikaci
Vlachova
24. 10.
na chodníku proti č. 1511/8
Bellušova
25. 10.
parkoviště proti č. 1804/7
Ovčí hájek
26. 10.
parkoviště proti č. 2159/16
Janského
27. 10.
parkovací záliv proti č. 2211/69
Amforová
30. 10.
proti č. 1895/24
K Fialce
1. 11.
plocha u č. 1219
Borovanského x Kurzova
2. 11.
Melodická
2. 11.
křižovatka s ul. Operetní
Nušlova
3. 11.
parkovací záliv proti č. 2289/43
Chlupova
6. 11.
proti č. 1800 - u MŠ
Janského 2370
6. 11.
parkoviště proti č. 2370
K Řeporyjím
7. 11.
křižovatka s ul. V Brůdku
Kuchařova x Svitákova
7. 11.

Michaela Líčková