Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Kolečko kolem Hostivic

Ze Zličína dojedeme autobusem do Hostivice-Staré Litovice. Odtud se vydáme kolem bývalé tvrze založené po roce 1300, ze které se  pozdějšími přestavbami stala dnešní sýpka, dnes bohužel nepřístupná. Přejdeme železniční přejezd a pokračujeme stále rovně po nové Kladenské cyklostezce. Ta vede po bývalé poutní cestě, po níž chodili poutníci z Prahy do františkánského kláštera Hájek. Cesta začínala u bývalé Strahovské brány za Pohořelcem. Stávalo na ní 20 kapliček, ze kterých se dodnes zachovalo jedenáct. Ve výklencích bývaly přímo do omítky malované obrazy ze života Panny Marie a sv. Františka. Na křižovatce u 20. kaple zahneme doprava ke klášteru. Klášter, který v současnosti opravují františkáni, je ale otevřen jen v určité dny v roce. Základní kámen položil hrabě Florián dne 12. června 1623 v lesíku Hájek u Červeného Újezdu. Vybudován byl jako výraz vděku po narození syna Floriána Jindřicha Žďárského v roce 1623. Šlo také o první loretánskou kapli v Čechách. Stala se inspirací pro vznik pražské Lorety. O kapli pečoval 35 let poustevník, žijící v přilehlém domku. Floriánův syn, hrabě František Adam Eusebius, pán na Kladně, Tachlovicích, Újezdě a Letovicích, hejtman kraje Slánského se velkoryse postaral o duchovní správu a v části konventu také pobýval. Když 7. dubna 1670 bez potomků zemřel, vymřel rod Žďárských po meči. Tělo bylo pochováno ve františkánském rouchu v katedrále sv. Víta a jeho srdce pohřbeno pod prvním stupněm oltáře loretánské kaple. Zde byl umístěn roku 1716 mramorový kámen s latinským nápisem, který můžete v kapli vidět i dnes. Při průzkumu se  zde ale žádné srdce nenašlo. Podél rozbořené kamenné zdi zarostlé klášterní zahrady dojdete na kraj Červeného Újezdu. Před ním se na křižovatce dáme doleva, na další ještě jednou vlevo do ulice U Obchodu. U autobusové zastávky zabočíme vlevo do ulice U Školky, pak půjdeme po silnici až do Svárova. V Újezdě ještě stojí za zhlédnutí v letech 2001–02 nově postavená rytířská tvrz. Součástí je Muzeum českého venkova 17. až 20. století (otevřeno je od pátku do neděle). Skanzen s větrným mlýnem, zvonicí, sušárnou se nachází přímo v okolních zahradách. Ve vodách je mnoho druhů ryb včetně ohromných tolstolobiků, ale i želv, kachen i lysek. Ve Svárově projdeme kolem opravené staré budovy školy na náves s kostelem sv. Lukáše s barokní farou a dvorcem. My se dáme kolem rybníka na Podkozí, před zatáčkou odbočíme doleva k lesu a před závorou po modré opět vlevo. Obejdeme oboru a za další závorou se dáme vlevo k památné Svárovské lípě malolisté. Po zelené pak dojdeme až k autobusové zastávce do Ptic, dál rovně kolem kapličky s památnou lípou a na křižovatce před koncem vsi vlevo kolem rybníčku s nádherným vodníkem v životní velikosti. Pozor, má ještě dostatečnou zásobu hrníčků. Pokud se podaří jej bez újmy minout, dojdeme opět na křižovatku s památnou lípou a podél trati až k nádražíčku do Chýně. Kdo chce, může vláčkem do Prahy. A kdo ne, dá se přes koleje až k areálu Višňovka, pak doleva na velkou křižovatku se hřbitovem, ulicí Rudenskou a přes křižovatku kolem rybníku Bašta. Za ním doprava na cestu až k silnici, tady doleva a na křižovatce doprava do Břve. Po hrázi rybníka a před koncem Břve se dáme doleva do ulice U Obory. V zatáčce pak doleva a po naučné stezce Hostivické rybníky vyjdeme až u Litovického rybníka. A odtud, ať doleva či doprava, dorazíme opět k autobusové zastávce Hostivice-Litovice. Pro orientaci jsem použila Mapu Okolí Prahy západ.

Marta Kravčíková, KČT, odbor Praha-Karlov, oddíl TurBan