Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Neznalost neomlouvá

V červenci 2017 bylo v naší městské části na vybraných místech (části ulic Na zlatě, Archeologická, Hábova, Petržílkova) zavedeno parkování s tzv. parkovacím kotoučem. Tyto parkovací plochy byly označeny příslušnou dopravní značkou a dodatkovou tabulkou uvádějící čas, po který opatření platí. V případě neumístění kotouče ve vozidle hrozí řidiči pokuta.

Ze statistiky řešení přestupků týkajících se parkovacích kotoučů vyplývá, že řidiči ve většině případů danou značku vůbec neznají. Neznalost dopravních značení však neomlouvá.

Řidič je povinen pořídit si parkovací kotouč, který může zakoupit v jakémkoli papírnictví, či o něj zažádat v Informacích na Úřadě MČ Praha 13. Zde dostanou parkovací kotouč pouze občané Prahy 13. Kotouč je přenosný, může být využíván i v jiných vozidlech a má různé podoby. Na parkovacích plochách, které jsou označeny příslušnou dopravní značkou, musí řidič parkovací kotouč ve vozidle viditelně umístit a nastavit na něm dobu začátku stání, kterou nesmí překročit a až do odjezdu měnit. Maximální doba stání nesmí překročit 2 hodiny, jak je uvedeno na dodatkové tabulce.

Vladimír Dragan, vedoucí odboru dopravy