Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Nonstop pomoc v krizových situacích

V únorovém čísle STOPu jsme Vás informovali o možnosti připojení na Tísňovou péči Areíon, kterou provozuje Život 90. Vzhledem k tomu, že o linku je mezi občany Prahy 13 zájem, dovolujeme si informace opakovat. Podmínky připojení zůstávají stejné, jako na začátku roku.

Žít doma i ve vysokém věku, bez obav a s vědomím, že v případě potřeby vždy přijde pomoc – to umožňuje propracovaný systém tísňové péče Života 90. Tlačítko tísňové péče dokáže přivolat pomoc v případě pádu, nevolnosti nebo jiné krizové situace. Umožňuje tak žít soběstačný život s jistotou, že v případě potřeby přijde pomoc. Městská část Praha 13 zahájila spolupráci s organizací Život 90 při realizaci Tísňové péče Areíon určené pro seniory a zdravotně postižené obyvatele Prahy 13.

„Městská část bezplatně zapůjčí našim občanům potřebné zařízení tísňové péče a zároveň uhradí instalační poplatek,“ řekl starosta David Vodrážka a dodal: „Uživatel bude hradit pouze paušální poplatek, který v současné době činí 400–550 Kč měsíčně. Službu Tísňové péče Areíon bude možné využívat na základě žádosti o připojení na systém tísňové péče, jejím následném posouzení z hlediska potřebnosti a schválení Radou městské části Prahy 13.“

Jak tísňová péče funguje?

Když se seniorovi udělá nevolno, upadne a nemůže vstát, je týrán, okraden nebo potřebuje jinou pomoc, stačí jen zmáčknout tlačítko, které u sebe nosí. Během chvíle je propojen s dispečinkem tísňové péče. Operátorky zjistí, co se stalo a podle situace zorganizují potřebnou pomoc – zavolají rodině, zorganizují příjezd záchranné služby, policie nebo hasičů. Čidlo pohybu v domově uživatele – jistota pomoci Domácí verze tísňové péče je chytré zařízení, které obsahuje nejen tlačítko, ale i čidlo pohybu. To sleduje nečinnost v bytě. Stane-li se, že uživatel upadne a nestihne tlačítko použít, čidlo po nastavené době samo spustí alarm a volá dispečink. Služba tak dokáže zachránit život a vylučuje riziko, že uživatel leží na zemi svého bytu zraněn a bez pomoci i několik dní.

Pravidelná volání

Další velmi oceňovanou výhodou a jedinečností služby tísňové péče Života 90 je pravidelné volání – operátorky dispečinku jednou týdně všechny uživatele obvolávají. Díky tomu pravidelně sledují a aktualizují informace a stav uživatele.

Chcete se dozvědět víc? Máte o službu zájem?

Kontaktujte Tísňovou péči Života 90 v pracovní dny mezi 8.00 a 16.00 na tel. 222 333 546, tisnovapece@zivot90.cz, www.tisnovapece.cz.

-red-