Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Opatření k zabezpečení veřejného pořádku a čistoty

S koncem měsíce srpna zahájili strážníci našeho obvodního ředitelství sérii mimořádných podvečerních a nočních akcí, zaměřených na místa se zvýšeným výskytem skupinek mladistvých osob požívajících alkoholické nápoje. Smyslem přijatého opatření jsou zejména preventivní zásahy v předem vytipovaných lokalitách, aby se předešlo narušování veřejného pořádku. Dalším samostatným opatřením probíhajícím v měsících září a říjnu je kontrola psů a jejich majitelů. Kontrolní činnost v této oblasti bude směřovat na neukázněné pejskaře, kteří po svých psech neuklízejí. Svým bezohledným chováním jsou zodpovědní za znečistěnou veřejnou zeleň a ostatní veřejná prostranství.

Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP