Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Uznání pro TJ Sokol Stodůlky

TJ Sokol Stodůlky dostala další vyznamenání, tentokrát Čestné uzná ní za mimořádný přínos v oblasti sportu od Pražské tělovýchovné unie pro předsedu Václava Sailera. Ten získané uznání nebere příliš osobně. Říká, že je to uznání pro celou tělovýchovnou jednotu. Ostatně nešlo o první ocenění – v roce 2012 obdržel Václav Sailer cenu Dr. Václava Jíry. O tři roky později bylo toto jedno z nejvyšších vyznamenání a uznání od FAČR uděleno také Zdeňku Šejvlovi a Pavlu Hartmanovi. Všem za celoživotní dílo v oblasti hráčské, trenérské, ale zejména za příkladné vedení celé TJ Sokol Stodůlky.

Práci celému výboru tělovýchovné jednoty v posledních letech usnadňuje velmi dobré technické, materiální, ale i finanční zázemí. Za vstřícnost děkujeme především starostovi Davidu Vodrážkovi, jeho zástupci Petru Zemanovi, tajemníkovi úřadu Jaroslavu Marešovi, Renátě Uramové, Ivě Mesterové, radě i zastupitelstvu. Oceňujeme finanční pomoc na činnost a hlavně dotace na opravy, úpravy sportovišť a k tomu nutných prostor (vybudování tréninkových hřišť s umělým travnatým povrchem, oplocení areálu, opravu tělocvičny, klubovny, bytu správce, šaten, zavlažování a regeneraci travnaté plochy atd.).

S pomocí a podporou MČ Praha 13 se můžeme lépe starat především o děti a mládež, z nichž mnozí už dnes úspěšně reprezentují naši městskou část. Ve všech oddílech se jejich počet neustále zvyšuje. Dnešní tisícovka malých a mladých členů tvoří polovinu naší členské základny.

Celá TJ Sokol Stodůlky věří, že jí stávající vedení městské části bude nakloněno i v příštích letech a svou podporou nám pomůže zejména v oblasti mládežnického sportu.

TJ Sokol Stodůlky