Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Děti nenapravujeme

Proxima Sociale, o.p.s., poskytuje v Praze 13 již 10 let sociální službu určenou mladým lidem ve věku 11–19 let. Jde o tzv. terénní program, kdy pracovníci chodí po ulicích a kontaktují mladé lidi, kteří zde tráví svůj volný čas. Jednou do roka vyjíždíme v rámci poskytování těchto služeb na REP – resocializační pobyt. Občas od rodičů slýchávám touhu a přání, abychom jim jejich děti na tomto pobytu tak trochu „srovnali“.

Resocializační pobyt v našem pojetí ale není ani o nápravě ani o výchově „na hodné“ děti. Pobyt směřuje spíše k podpoře a rozvoji vlastní odpovědnosti za svůj život i své činy. Hlavním cílem je poskytnout účastníkům dostatečně obsáhlé informace k tématům, která aktuálně prožívají. Ta si volí sami, zpravidla jde o témata spojená s dospíváním – volba povolání, vztahy v rodině, sexualita, alkohol a jiné návykové látky, chování na síti, vztah k sobě i k druhým... S tématy pracujeme zážitkovou formou tak, aby si všichni mohli zkušenost převést do svého vlastního života a využít ji k formování svých názorových postojů a způsobů rozhodování.

Nedílnou součástí pobytu je práce s vlastní odpovědností vůči sobě i celé skupině, proto si úkoly jako je denní režim, úklid, nákup potravin, vaření, program a pravidla programu berou na starosti samotní účastníci a celá skupina pak hodnotí, jak se jim daří nebo nedaří vše zajišťovat. Tento pobyt tedy nenapravuje, ale umožňuje účastníkům zažít si zpětnou vazbu na své chování a rozhodování v bezpečném prostředí uzavřené skupiny na pozadí běžných táborových radovánek jakými jsou výlety, táborák a hry.

REP v Jiřetíně pod Jedlovou se uskuteční v termínu 15.–19. 10. Tento pobyt je finančně podporován Magistrátem hlavního města Prahy, proto účastníky stojí pouze symbolický poplatek. Více informací na vrajova@proximasociale.cz, tel. 775 610 453.

Petra Vrajová, regionální koordinátorka programů pro děti a mládež v Praze 13