Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Ideathon 2.0

V pořadí druhý ze čtyř plánovaných nápadových maratonů se uskuteční 2.–3. listopadu 2018 opět v prostorách multifunkčního střediska KD Mlejn ve Stodůlkách. Stejně jako u prvního Ideathonu se můžete zúčastnit jako jednotlivec nebo jako tříčlenný tým. Jedná se o jedinečnou příležitost, jak svým nápadem ovlivnit život v naší městské části. Nejlepší nápady budou zahrnuty do Strategického plánu MČ Praha 13 na období 2018–2024.

Co je Ideathon? Nápadový inkubátor, který trvá 24 hodin. Studenti, profesionálové i občané společně s odborníky z různých oborů hledají nová řešení problé mů, které Prahu 13 trápí. Účastníci budou mít k dispozici mentory a ti budou pomáhat s návrhem řešení problému tak, aby byl realizovatelný.

Tématy druhého Ideathonu na třináctce budou bezpečnost, školství, kultura a volnočasové aktivity. Pokud máte zajímavé nápady a nebojíte se je představit odborné porotě po celodenní intenzivní práci, Ideathon je přesně pro vás. Vítězný tým získá opět hodnotné ceny.

Do projektu se můžete zapojit prostřednictvím registračního systému na www.idea13.cz. Zde jsou také zveřejněny veškeré aktuální informace.

Libor Hakl, odd. projektových řízení