Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Největší úklidová akce na Zemi

V sobotu 15. září proběhl Celosvětový úklidový den (World Cleanup Day), který se pravděpodobně stal největší celosvětovou dobrovolnickou akcí v historii Země. Bylo to vůbec poprvé, kdy se podařilo v jeden den sjednotit k úklidu dobrovolníky po celém světě. Uklízelo se i na mnoha místech naší republiky a samozřejmě také v Praze 13.

Naše městská část se již tradičně zapojuje do celostátní akce Ukliďme svět, ukliďme Česko a pořádá jarní celoplošné úklidy veřejných ploch. Jarní úklid se uskutečnil 7. dubna. Zúčastnilo se ho zhruba 200 občanů z Prahy 13, což byl oproti loňskému roku dvojnásobný počet. Dobrovolníci, kteří uklízeli na řadě míst naší městské části, vysbírali asi 3 tuny odpadů všeho druhu.

Čísla z letošních jarních úklidů za celé Česko jsme vyhledali na www.uklidmecesko.cz. Do akce se zapojilo 113 307 dobrovolníků, proběhlo 2 655 úklidových akcí, sesbíráno bylo 1 884 tuny, z toho byla 391 tuna vytříděna.

Do podzimního úklidu se v Praze 13 poprvé zapojilo asi 50 dobrovolníků. A výsledek? Vysbírali asi 1 tunu odpadů všeho druhu.

Úklidová akce se v sobotu podařila, píše v zaslaném e-mailu Odboru životního prostředí ÚMČ Praha 13 pan Pavel Ondrejka. Bylo nás celkem 10 dobrovolníků a nasbírali jsme odhadem 250 kg odpadu z okolí Velké Ohrady.

Paní Monika Trojanová napsala: Posílám fotky z dnešního úklidu a adresu Ovčí hájek 14, kde jsou pytle a pneumatika. Je tu celkem 261 kilo odpadu, z toho 193 kg směs, 27 kg sklo, 11 kg kov a 8 kilo pneumatik.

Pan Václav Kerber, který organizuje skupiny dobrovolnických úklidářů pravidelně, napsal, že sebrali cca 270 kg odpadu. Uklidili hlavně nejtěsnější okolí silničního mostu přes Jeremiášovu ulici z Nových Butovic.

Vymetli doupata bezdomovců pod mostem v okolí zastávky Archeologická a zametli cigaretové nedopalky. Akce se zúčastnili tři dobří lidé.

Centrální park se jali dobrovolně uklízet také pracovníci KB Praha. Sebrali celkem 5 pytlů odpadů. Odbor životního prostředí zájemcům předal pytle na odpad a zajistil odvoz všech sebraných odpadů z akce. Je to pro nás velké pohlazení od občanů, kteří ve svém volném čase jdou uklízet kolikrát opravdu nechutně vyhlížející místa v naší městské části. Jinak dostáváme spíše stížnosti na nepořádek, přestože odbor životního prostředí každoročně vynakládá stále vyšší částky z rozpočtu na úklidy odpadů od nezodpovědných obyvatel.

Hlavními organizátory Celosvětového úklidového dne v Praze jsou Český svaz ochránců přírody a spolek Ukliďme Česko.

Eva Černá