Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

ZÁMEK JEMNIŠTĚ – KLENOT POSÁZAVÍ

Na začátku měsíce září navštívili senioři Prahy 13 barokní zámek Jemniště, patřící starobylému českému rodu Šternberků, ke kterému přiléhá i rozlehlý zámecký park. Senioři si se zájmem prohlédli zámecké komnaty a za slu nečného počasí si prošli zámecký park, kde byli k vidění klokani, mývalové nebo třeba papoušci. Následovala chvíle odpočinku spojená s obědem ve Velkopopovickém pivovaru a pak už čekala na všechny přítomné cesta domů. Akce se konala pod záštitou a za osobní účasti místostarosty Pavla Jaroše.

Soňa Vítková